Betaal- en leveringsvoorwaarden

Op al mijn offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene consumentenvoorwaarden voor het Schilder’s, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Gouda onder nummer 40409386.